УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

„Мечта за книга“ (dreambook.bg)

„Мечта за книга“ е онлайн спомоществувателна (краудфъндинг) платформа за създаване и реализиране на проекти в областта на литературата.
„Мечта за книга“ се осъществява от Фондация „Български издател“ и предоставя възможност за набиране на средства и друга нефинансова помощ чрез доброволни дарения, в ползва на проекти в областта на литературата.
Тази платформа ще Ви помогне да сбъднете своята мечта за книга!

Какво предлага платформата:

„Мечта за книга“ предлага на българските автори възможности да намерят финансиране на книгите си от частни лица и обществени организации.
За разлика от другите подобни платформи, „Мечта за книга“ е специализирана точно във финансирането на книги и има множество инструменти улесняващи това.
Вие ще можете да продавате „на зелено“ екземпляри от книгата си на отделни лица, както и да търсите по-мащабно финансиране за проекта.
Фондация „Български издател“, като издателство специализирано в издаване на български автори, поема ангажимента и гаранцията, че събраните средства ще бъдат вложени в издаване на книга, а не усвоени от автора.

Как работим:

За да можете да участвате в платформата трябва да имате готова, завършена книга. Частично готови проекти не се допускат.
Може да се кандидатства с вече издадени книги, стига авторът да има права над тях.
Авторът кандидатства с книгата си на адрес book@dreambook.bg. Ако книгата бъде одобрена му се предлагат оферти за различни тиражи, както и експертна оценка какъв реален тираж би могъл да се продаде.
След уточняване на условията се сключва договор между автора и Фондация „Български издател“.
За да може да бъде въведен проекта в платформата, авторът трябва да има валиден фейсбук профил с истинско име и реална снимка.
В платфомата авторът публикува следните материали:

 • Рекламно представяне на себе си и проекта, плюс части от текста в размер на 4 страници А4
 • Подбрани части от текста – до 20 страници А4, които ще бъдат представени в сайта като PDF файл
 • Примерна корица и/или други илюстрации към книгата
 • Рекламен видео клип

Началната такса за участие в проекта е в размер на 50 лв, срещу което авторът получава редакция/корекция на рекламния текст, рекламен банер и една седмица реклама на първа страница на проекта
Срокът на един проект е два месеца. Ако в рамките на този срок авторът е набрал 50% от финансирането, то му се дава още един допълнителен месец за донабиране на липсващата сума.
Авторът ще има възможност – основно, да продава единични бройки от своята книга, както и да приема дарения
Ако в рамките на проекта не се набере 50% от исканата сума, то парите се връщат на закупилите книгата.
Ако се набере над 50%, но под общата сума за проекта, то е възможно предоговаряне на условията с Издателство „Български писател“, така че да се издаде тираж отговарящ на набраната сума.

Закупуване на книги / получаване на суми по проекта ще е възможно чрез:

 • Банков превод
 • Пощенски запис
 • Еpay/Easypay
 • Paypal

На всеки три месеца Фондация „Български издател“ ще осигурява липсващото финансиране на един или няколко проекта, които са показали отлични показатели.

Платформата ‚Мечта за книга“ предлага различни рекламни площадки на своя сайт, на другите сайтове на Фондацията „Български издател“, както и в различни фейсбук страници, но основната реклама се очаква да дойде от личната инициатива на авторите.

Една от целите на проекта е да научи авторите как да продават книгите си.

Дарения:

 • Даренията могат да бъдат публични и анонимни, според желанието на дарителя
 • Всеки дарител получава Договор за дарение, който да му послужи пред НАП
 • Дарението е целево за дадена книга, не може да се направи общо дарение за сайта
 • Авторът получава дарението веднага и може да го употреби за развитие на проекта. Фондация „Български издател“ не носи отговорност и не може да упражнява контрол върху изразходването на даренията.
 • Даренията не се връщат, независимо дали авторът е набрал нужните средства за проекта.