Няма значение от кое време са

Радослав Филипов

Откъси от книгата

      Вдясно от изтребителя летеше сив диск. Беше голям колкото самолета и се виждаше един илюминатор, който светеше.

– Юра, това прилича на летяща чиния.

– Именно, Володя.

(„Полет”, Ради Радев)

= = = = = =

„Това не е възможно!“ – мислеше си истинският капитан. „Аз сънувам“. Но след като усети, че го влачат по коридора се убеди, че трябва бързо да действа, преди да стане на стек. Заключиха ги в една празна каюта.

Капитанът стана и се опита да отключи вратата, но бе блокирана.
„Значи знаят как действат системите в кораба!“ – каза си той. „Но кои са те? Да не са онези животни, които взехме от планетата?! Ами да! Те трябва да са. Споменаха, че са яли камъни един милион години. Но как са се преобразували на хора?“

(„Храна”, Славян Йоргакиев)

= = = = = =

– Нали знаеш, че аз работя в обсерваторията…

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Поредицата от спектрограми от Алфа Кентавър, превърната в музика, ни представя едно от най-гениалните музикални произведения на Земята.

(„Имал ли е Моцарт приятел астроном?”, Мариян Петров)

= = = = = =

Вече стъпвам на моста, пресичащ езерцето до скалата, на която е издигнато убежището. В същия миг някъде отпред и отгоре чувам:
„Върколак! Стреляйте!“

(„Буря”, Светослав Георгиев)

= = = = = =

Аз се съгласих с него и след секунди изненадано извиках:

– Гледайте, туземци!

И тогава видяхме туземците. Това бяха странни същества, съвсем различни от жителите на Сириуската конфедерация. Имаха по четири дълги крака и по три чифта горни крайници, също доста дълги. Главите им приличаха донякъде на тези на хората от Земята или на жителите на Ганделабро.

(„Първобитно племе”, Станимир Костадинов)

= = = = = =

Гърчеше се и усилваше многократно болката си. Искаше да е жив. Не вярваше на надеждите си. Не вярваше, че има живот отвъд. Тук беше. Единствен.

(„Борба за живот”, Стефан Кръстев)

= = = = = =

Рисунките върху варовика щяха да останат – като свидетелство за високата цена на успеха, за преструвките на разкаянието и жаждата за вечност.

(„Картини върху варовик”, Радослав Филипов)

 

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е:

 

1. „Полет” от РАДИ РАДЕВ 

2 .„Храна” от СЛАВЯН ЙОРГАКИЕВ 

3. „За спомен“от МАРИЯН ПЕТРОВ 

4. „Сертификаторът” от СВЕТОСЛАВ ГЕОРГИЕВ

5. „Провалът” от СТАНИМИР КОСТАДИНОВ

6. „Кучето” от СТЕФАН КРЪСТЕВ

7. „Картини върху варовик” от РАДОСЛАВ ФИЛИПОВ

8. „Няма значение от кое време са” от СЛАВЯН ЙОРГАКИЕВ

9. „Буря“ от СВЕТОСЛАВ ГЕОРГИЕВ

10. „Имал ли е Моцарт приятел астроном?“ от МАРИЯН ПЕТРОВ

11. „Първобитно племе” от СТАНИМИР КОСТАДИНОВ

12. „Убиец на кошмари“ от РАДИ РАДЕВ

13. „Борба за живот“ от СТЕФАН КРЪСТЕВ

14. „За какво да живея” от РАДОСЛАВ ФИЛИПОВ