Пътят на книгата 2 | 24-05-2021

През 2014 г. издадох книгата „Пътят на книгата (Как в България да напишем, издадем и продадем книга)“. Тя се продаде в голям тираж, беше пусната за свободно четене в сайта и я прочетоха няколко хиляди души. Много от авторите, които издадохме, дойдоха подготвени именно от прочита ѝ.

За тия пет години се промениха много неща в книгоиздаването в България. Фейсбук стана основен канал не само за реклама, но и за продажби и авторите и издателствата започнаха да заобикалят търговските вериги на книжарниците.
Това обаче изисква специфични знания за работа с фейсбук реклама, събития и изобщо добро познаване на идеологията и начина на работа на Фейсбук, Инстаграм и другите социални мрежи.

Затова реших, че трябва да бъде написана втора част на книгата, която да се съсредоточи върху трите основни въпроси за една книга:

- Кой ще купи тази книга?

- Как ще научи за тази книга?

- Как книгата ще стигне до него?

Освен това в книгата ще разгледаме подробно авторските права, сключването на издателски договори, разпространение, книжни борси и много други важни за един автор неща.

Книгата ще излезе за Панаира на книгата, а всичко закупили предварително екземпляр „на зелено“ ще получат безплатен онлайн достъп до Издателския курс, който ще проведа през месец април.