Дарение за книгата "Самодивска сватба" №

Вие извършвате дарение за книгата "Самодивска сватба" от Гергана Траянова. Дарението Ви ще даде на автора възможност да завърши проекта по-бързо (или в по-голям обем), както и да направи по-сериозна рекламна кампания.

Всички средства от дарението предадени на автора в тридневен срок от получаването им, независимо от успеха на проекта.

Вие (при желание от ваша страна) ще получите Договор за дарение, валиден пред НАП.


Данни на купувача

Трите имена

Град

Пощенски код

Адрес

Телефон:

E-mail:

Забележка:

Желаете ли Вашето дарение да остане анонимна и да не излиза в списъка с останалите дарения?


Начин на дарение