Ваучер за закупуване на книгата "Самодивска сватба" №

Вие закупувате ваучер на стойност 8 лв. за книгата "Самодивска сватба" от Гергана Траянова.

Крайният срок за набиране на пари за тази книта е: 2021-05-31

Ако към тази дата бъде набрана търсената сума, то в рамките на 20 дни ще получите готовата книга.
Ако сумата не бъде събрана, то в тридневен период парите Ви ще бъдат възстановени.

Затова е особено важно да попълните правилно и подробно данните си.


Данни на купувача

Трите имена

Град

Пощенски код

Адрес

Телефон:

E-mail:

Забележка:

Желаете ли Вашата покупка да остане анонимна и да не излиза в списъка с останалите закупили книгата?


Начин на плащане

Начин на плащане/Easypay, Дебитна карта (през Epay)