Ваучер за закупуване на книгата "" №

Вие закупувате ваучер на стойност лв. за книгата "" от .

Крайният срок за набиране на пари за тази книта е:

Ако към тази дата бъде набрана търсената сума, то в рамките на 20 дни ще получите готовата книга.
Ако сумата не бъде събрана, то в тридневен период парите Ви ще бъдат възстановени.

Затова е особено важно да попълните правилно и подробно данните си.


Данни на купувача

Трите имена

Град

Пощенски код

Адрес

Телефон:

E-mail:

Забележка:

Желаете ли Вашата покупка да остане анонимна и да не излиза в списъка с останалите закупили книгата?


Начин на плащане

Начин на плащане/Easypay, Дебитна карта (през Epay)